• Spotykamy się na wspólnej modlitwie w ostatnią wakacyjną niedzielę.
 • Msze Święte w niedziele w  naszej parafii są o godz. 8.30, 10.30 i 12.00. Przypominam o zasadach bezpieczeństwa związanego z pandemią – zachowujemy odległość i nosimy maseczki.
 • W tym tygodniu w liturgii Kościoła wspominamy:
 • We wtorek rozpoczynamy nowy rok szkolny i katechetyczny. Zawierzmy ten nowy rok Bożej opiece podczas Mszy Świętej o 8.15.
 • Zakończyliśmy prace wokół plebanii. Dziękuję za ofiary indywidualne na ten cel. Mamy jeszcze pewne zobowiązania finansowe, dlatego proszę o wsparcie. Od przyszłego tygodnia rozpocznie się remont naszych organów.
 • W sobotę na godz. 8.00 prosiłbym chętnych panów do pomocy przy pomalowaniu krzyża i dzwonnicy. 
 • W tym tygodniu przeżywamy I czwartek miesiąca. Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 16.00, a o 16.45 modlitwy o nowe i święte powołania do posługi w Kościele. W I piątek miesiąca od godz. 16.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu, a o 16.45 zawierzymy się Sercu Pana Jezusa. Skorzystajmy w tych dniach z sakramentu pokuty, abyśmy w pełni przeżywali nasze dożynki i odpust parafialny. W piątek od godz. 11.00 odwiedzę chorych. W I sobotę miesiąca o godz. 8.00 modlitwy wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi i Msza Święta.   
 • W przyszłą niedzielę o godz. 10.30 na  Mszy Świętej dziękować będziemy Bogu za tegoroczne zbiory i prosić będziemy o dalszą pomoc i błogosławieństwo. Po Mszy zapraszam wszystkich do wspólnego świętowanie przy stole dożynkowym w ogrodzie przy plebanii. Organizatorzy proszą osoby z odcinka Gorczenica centrum i pod Kominy, które chciałby się włączyć w przygotowania, na spotkanie w poniedziałek  31 sierpnia, o godz. 17.00 do remizy. W tym dniu wyjątkowo nie będzie Mszy św. o godz. 12.00.
 • W niedzielę 13 września nasz parafialny odpust. O godz. 10.30 13 dzieci przystąpi do I Komunii Świętej. Suma Parafialna zostanie odprawiona o godz. 12.00. Zaplanujmy tak czas, abyśmy mogli jak najliczniej świętować imieniny naszej parafii. Kazania w tym dniu wygłosi ks. Michał.
 • Zachęcam do czytania prasy katolickiej. Pod chórem do nabycia tygodnik „Niedziela” i czasopisma misyjne.
 • Dziękuję bardzo mieszkańcom odcinka z prawej strony pod Brodnicę – II część od krzyża za troskę o naszą świątynię.
 • We wrześniu proszę –  mieszkańców Moczadeł, a w październiku mieszkańców odcinka prawej i lewej strony pod Szczukę.

Niech dobry Bóg obdarza każdego z nas w  tygodniu swoją opieką i błogosławieństwem