Historia Parafii: miejscowość wzmiankowana jako Gorczen, w 1535 r. pojawia się nazwa Gorczenycza Magna, później Gonzenicza, w XIX w. Gorczenitza. Lokacji wsi dokonał zakon krzyżacki. W XIV – XV w. wieś znajdowała się w granicach ziemi michałowskiej, w komturstwie brodnickim. W 1570 r., gdy była własnością królewską, odnotowano jej przynależność do powiatu michałowskiego i starostwa brodnickiego. W 1414 r. parafia poniosła szkody, kościół został zniszczony. Od XIV w. aż do 1821 r. parafia pozostawała w granicach diecezji płockiej. Wieś była własnością kościelną, zamieszkiwaną przez 124 katolików i 12 ewangelików. 16 lipca 1821 r. papież Pius VII bullą De salute animarum uporządkował sprawy granic diecezjalnych. Na jej mocy diecezja chełmińska została zreorganizowana i w jej skład wszedł dekanat górznieński, z parafią Gorczenica (dotychczas w diecezji płockiej). W 1874 r. parafia utraciła samodzielność. W 1925 r. została afiliowana do parafii w Szczuce.

W 1933 r. biskup Stanisław W. Okoniewski ustanowił ponownie Gorczenicę samodzielną parafią. Była nią w dalszym ciągu po 1945 r.

Do parafii należą miejscowości: Gorczenica, Gorczeniczka, Kominy, Moczadła, Opalenica, Poniatówki.

Powołania kapłańskie i zakonne: ks. Henryk Bartkowski – święcenia kapłańskie przyjął w 1952 r.; ks. Aleksander Rutecki – święcenia w 1965 r.

Proboszczowie: Ks. Stefan Bunikowski, Ks. Jan Danielewicz, Ks. Alojzy Grodkowski, Ks. Paweł Węglikowski, Ks. Lech Chrzanowski, Ks. Henryk Błaszkiewicz, Ks. Józef Drewek, Ks. Piotr Kamiński, Ks. Michał Dąbkowski.

 

Na podstawie – praca zbiorowa, red. Ks. Stanisław Kardasz, Diecezja Toruńska,
Historia i Teraźniejszość, T. 3, Dekanat Brodnicki, Toruń 1998, ss.91-95.