Kościół parafialny: pw. Podwyższenia Krzyża Świętego powstał zapewne w chwili erygowania parafii w 1317 roku. W czasie wielkiej wojny z Zakonem kościół został uszkodzony.

Kościół zbudowany jest w stylu gotyckim. Świątynia jest orientowana, murowana z kamienia polnego i cegły (górne kondygnacje wieży i szczyty, obramienia okienne i portale). Bryła obiektu założona jest na planie wydłużonego prostokąta, bez prezbiterium wydzielonego w bryle. Kościół posiada czterokondygnacyjną wieżę od wschodu i zakrystię przylegającą do korpusu od północy. Otwory okienne zamknięte są łukiem ostrym. Cokół oddzielony jest gzymsem.

Wieżę i szczyt przebudowano w XIX wieku, kościół odnawiano zaś ostatnie restauracje wykonano w 1921 r.  oraz w 60-tych latach XX w. 

Wyposażenie kościoła w Gorczenicy pochodzi z rożnych okresów historycznych. Ołtarz główny, barokowy, z ok. 1700 r. z obrazem Matki Bożej Chełmińskiej z poł. XIX w.; ołtarz boczny, późnorenesansowy, 1 poł. XVII w. z obrazem Chrystusa na Górze Oliwnej; ołtarz boczny, rokokowy, z 2 poł XVIII w.; renesansowa ambona z 1 poł. XVII w. z malowanymi postaciami ewangelistów; organy pozytywowe o zewnętrznej oprawie neoromańskiej, zbud. Wilhelm Sauer, Frankfurt n. Odrą, ok. 1876 r.    

Na podstawie – praca zbiorowa, red. Ks. Stanisław Kardasz, Diecezja Toruńska,
Historia i Teraźniejszość, T. 3, Dekanat Brodnicki, Toruń 1998, ss.91-95.

fot. Michał Gołębiowski